"วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี " โรงเรียนเทศบาล ๑ "วัดเทวสังฆาราม"


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com