หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | บุคลากร| กิจกรรมเสริมทักษะ | บทเรียนออนไลน์ | ผลงานครู | ผลงานนักเรียน | แผนผังอาคารเรียน | แผนที่การเดินทาง | ติดต่อโรงเรียน | เว็บบอร์ดสนทนา
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก
   
บุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้างาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       
 
 
       
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       
   
       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     
 
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
       
ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 3
 
       
ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 2
 
       
ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1
   
     
บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ฯ
 
       
นักการภารโรง
   
     

 

 


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com