สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 : ป3
       
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 :ป4
 
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 : ซ่อมคอมพิวเตอร์
 

 

 


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com