สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์

 

อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 : ป3
       
 
 
 
 
 
 
อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 : ป4
อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 : ป5
 
 
 
อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 : ป6
 

 

 


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com