กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์
การ

ครู...

คณิตศาสตร์
การ

ครู...

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ปี ๒๕๖๓ การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัล Iเหรียญทอง
ปี ๒๕๖๓ การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัล Iเหรียญเงิน
ปี ๒๕๖๓ การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัล Iเหรียญทองแดง
ปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

จังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

จังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
ปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

จังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประเทศจีน ที่มา ข่าว "กาญจนบุรี Channel"
ปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

จังหวัดกาญจนบุรี

ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

จังหวัดกาญจนบุรี

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
ปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

จังหวัดกาญจนบุรี

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
ปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

จังหวัดกาญจนบุรี

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
ปี ๒๕๖๑ โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม (ประเภทสิ่งประดิษฐ์)
"หุ่นยนต์เตือนภัยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์"


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com